Vrácení zboží

 

JAK POSTUPOVAT PŘI VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V zákonné lhůtě do 14 kalendářních dnů od převzetí máte právo zboží bez udání důvodu vrátit. My Vám vrátíme peníze.

Postup je jednoduchý:

  1. Vyplňte formulář pro odstoupení od Smlouvy (ke stažení níže).
  2. Zboží zabalte tak, aby se nepoškodilo.
  3. K zboží přiložte vyplněný formulář a kopii faktury, kterou jste obdržel/a spolu se zbožím nebo elektronicky.
  4. Pokud nemáte možnost elektronickou fakturu vytisknout, stačí nám na papír s formulářem napsat číslo Vaší objednávky.
  5. Do formuláře nezapomeňte napsat číslo Vašeho bankovního účtu, na který Vám máme vrátit peníze.
  6. Balík můžete odeslat doporučeně Českou poštou. Nikdy prosím neposílejte zboží na dobírku!
  7. Nejpozději do 14 dnů Vám peníze budou vráceny.

Adresa pro odeslání balíku:
Chytrý Chovatel s.r.o.
Zbraslavská 12/11, Malá Chuchle
159 00 Praha 5

Formulář pro odstoupení od Smlouvy FormularRroOdstoupeniOdSmlouvy

Adresát: Chytrý Chovatel s.r.o., Zbraslavská 12/11, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, IČ: 19759819, DIČ: CZ19759819

Tímto prohlašuji, že odstupuji od smlouvy:

Datum uzavření smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace zboží, kterého se smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Chytrý Chovatel s.r.o. („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

Datum:

Podpis:

Zpět do obchodu